Błąd


Platforma sprawozdawcza

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Witamy na platformie sprawozdawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Czyste powietrze przyczynia się do poprawy zdrowia i jakości życia społeczeństwa, dlatego dla władz województwa dbałość o jego jakość jest niezwykle istotną kwestią. Realizacja Programów Ochrony Powietrza uchwalonych przez sejmik województwa jest kluczowym działaniem w kierunku redukcji zanieczyszczeń powietrza i osiągnięcia standardów jakości środowiska.

W Programach zapisanych jest szereg działań naprawczych mających na celu zmniejszenie emisji do atmosfery substancji szkodliwych. Działania te skierowane są do gmin, miast i powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. Samorządy lokalne mają obowiązek corocznego sprawozdawania się do Urzędu Marszałkowskiego z podjętych przez nie działań oraz wynikających z nich kosztów.

Niniejsza platforma sprawozdawcza umożliwia sporządzanie i bezpośrednie przesyłanie przez samorządy lokalne rocznych sprawozdań z realizacji działań naprawczych ujętych w obowiązujących Programach ochrony powietrza. Ułatwia ona jednostkom samorządowym składanie raportów, a jednocześnie pozwala na ich przesyłanie w przyjaznej dla środowiska formie elektronicznej.

Ponadto umożliwia ona łatwe i czytelne przeglądanie w formie graficznej informacji - jakie działania zostały podjęte na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w danym roku oraz jaki uzyskano dzięki nim efekt ekologiczny.